Kodikas palvelee

juuri sinulle sopivaa palvelua

Oman kodin rakentaminen on elämäsi suurimpia hankintoja. Huolellinen projektin johtaminen ja suunnittelu ovat avainasemassa – meiltä saatkin varsinaisen talopaketin lisäksi haluamasi suunnitelmat, apua kustannusarvion laskemiseen ja pakettiin sovitut tarviketoimitukset suoraan rakennuspaikalle, aikataulusi mukaan. Muuttovalmistoimituksissa huolehdimme luonnollisesti kaikesta.

Yksilöllinen arkkitehtisuunnittelu

Talopaketti Tampere - Arkkitehtisuunnittelu

Laadukkaan suunnittelun merkitystä ei voi liiaksi korostaa. Arkkitehti- eli rakennussuunnitteluvaiheessa määritellään tontin ja talon tilankäyttö, joihin rakentamiskustannukset ja uuden kodin asuttavuus suoraan perustuvat.

Rakennus suunnitellaan aina tontille, myös silloin kun lähtökohtana käytetään malliston talomallia. Hyvä suunnitelma huomioi tontin ja ympäröivän maaston korkeuserot, ilmansuunnat ja näkymät sekä mahdolliset asemakaavamääräykset, joiden viitoittamina suunnitelmaa aletaan hahmotella.

Ajatuksiesi pohjalta kartoitamme tilat ja toiminnallisuudet, kuten myös tunnelmiin ja asumismukavuuteen vaikuttavat fiilisseikat, sekä talon ulkoasu ja tavoitteena oleva arkkitehtoninen tyyli. Koska rakennuksen käytännön toteutus tapahtuu täysin arkkitehtisuunnitelman pohjalta, fiksusti toteutettavissa oleva suunnitelma on merkittävin yksittäinen kustannussäästö.

Talopaketin suunnittelupalvelu - Valmistalo toiveittesi mukaan - Suomen Kodikas-Talot, TampereHyvä suunnittelija osaa huomioida jo luonnostelun alkuvaiheessa toteutukselliset seikat. Arkkitehtisuunnittelupalvelun laatu ja yksilöllisyys sekä toimivat tilaratkaisut ovatkin Rakennustutkimus RTS Oy:n Omakotirakentaja-tutkimuksen perusteella olleet jo pitkään yksi Kodikas-Talon selkeistä vahvuuksista.

Ammattitaitoinen suunnittelupalvelumme on suunnittelusopimuksen kautta kaikkien käytettävissä. Palvelu on ilmainen talopaketin ostajalle, tilaukseen johtamaton suunnittelutyö laskutetaan asiakkaalta sopimuksen mukaisesti.

Rakenne-, LVI- ja sähkösuunnitelmat

Valmistalo Tampere - Rakennesuunnitelma, LVI-suunnitelma, sähkösuunnitelmat

Käytännön rakentaminen tehdään rakennesuunnitelmilla, jotka laaditaan arkkitehtisuunnitelmien pohjalta. Puutalopakettiin kuuluvat aina rakennesuunnitelmat puurakenteiden osalta. Perustukset tehdään erillisen suunnitelman mukaan, jonka halutessasi saat myös meiltä.

LVI-suunnitelmilla tarkoitetaan lämmitys-, vesi- ja viemärijohto- sekä ilmanvaihtosuunnitelmia. LVI-suunnitelmat sekä sähkösuunnitelmat saat halutessasi kauttamme, tai voit teettää suunnitelmat itse. Suunnitelmat saattavat sisältyä myös urakoihin. Lattialämmityssuunnitelman tekee lähes aina lämmitysputkiston toimittaja.

Muuttovalmis toimitus pitää aina sisällään kaikki yllämainitut taloa koskevat suunnitelmat.

kustannusten arviointi

Talopaketin hinta, talopaketti hinta, valmistalon kustannukset - Suomen Kodikas-Talot Oy

Eurolleen pitävää kustannusarviota ei käytännössä ole mahdollista tehdä, koska hintaan vaikuttavat tekijät hahmottuvat valmiiksi tai muuttuvat hankkeen toteutuksen aikana. Lähelle todellisuutta pääsemme urakkatarjouksilla ja materiaalien hinnoittelulla, mikä vaatii lähes valmiita (ja muuttumattomia) suunnitelmia, joita ei useinkaan ole käytettävissä silloin, kun rakentamisbudjetti täytyisi määritellä.

Kokeneilla talomyyjillämme on vuosien aikana muotoutunut näppituntuma erilaisten talojen hintaluokasta. Tätä tietoa voidaan hyödyntää alkukartoitusta tehtäessä, kun mietitään rakennushankkeen laajuutta ja erilaisten ratkaisujen realistisuutta.

Suunnitelmien alkaessa muotoutua, voimme arvioida hankkeen kustannuksia tarkemmin TaloPelillä, jolloin jo varhaisessa vaiheessa nähdään, osuuko suunnitelma rakentamisbudjettiinne, vai voidaanko esimerkiksi parantaa yksityiskohtien tasoa tai täytyykö taloa pienentää.

Valmiin luonnossuunnitelman pohjalta TaloPelillä saadaan realistinen kustannusarvio etenkin toteutuksille, joissa rakennuttajan oma osallistuminen rakennustöihin on vähäistä. Halutessasi saat TaloPeli-kustannusarvion myös suunnittelusopimuksen yhteydessä.

Talopaketin hinta on hankkeen kokonaishinnasta keskimäärin noin neljännes, paketin laajuudesta riippuen. Nykyrakentamisessa talotekniikkaa on paljon, joten sen osuus kokonaiskustannuksista on noussut merkittävästi. Markkinoilla olevien taloteknisten ratkaisujen kirjo on laaja ja kaiken aikaa kasvava, eikä hintahaarukassa käytännössä ole yläpäätä, joten järjestelmiä valittaessa tehdään myös merkittäviä päätöksiä koko rakentamisen kustannustasosta. Sisustusmateriaaleihin, kiintokalusteisiin ja varusteisiin pätee paljolti sama. Kustannusarvio tehdäänkin aina sitoen laatutasoon, joka on määritelty tietyillä varusteilla ja materiaaleilla.

Kattavaa lisätietoa ja ohjeita rakennusprojektin kustannusten arviointiin projektin alkumeterillä tarjoaa Suomirakentaa.fi -palvelu.

Energiaselvitys ja ilmatiiveysmittaus

Talopaketin energiaselvitys ja tiiveysmittaus Tampere - Suomen Kodikas-Talot Oy

Kodikas-talopakettiin sisältyvät myös rakennusluvassa vaadittava energiaselvitys sekä energiatodistuksen päivitys rakennuksen käyttöönottoa varten. Energiaselvitys sisältää Suomen Rakentamismääräyskokoelmassa määritellyt dokumentit, eli E-lukulaskelmaan perustuvan energiatodistuksen, varsinaisen energiaselvitysasiakirjan sekä rakennuksen lämpöhäviöiden tasauslaskelman.

Energiatodistuksessa rakennuksen energiatehokkuutta osoittavaan E-lukuun vaikuttaa merkittävästi rakennuksen ilmatiiveys, joka todennetaan ilmatiiveysmittauksella. Jos mittausta ei tehdä, laskelmassa tulee maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaan käyttää Suomen rakennuskannan pyöristettyä keskiarvoa (4 1/h), joka on noin neljä kertaa Kodikas-talojen mitattua keskiarvoa huonompi arvo. Tällöin energiatodistuksesta tulee tarpeettomasti todellisuutta huonompi.

Ilmatiiveysmittauksesta ilmenee myös suoraan rakennustyön laadukkuus, sillä hyvä tiiveys kertoo huolellisuudesta höyrynsulkujen ja läpivientien asennuksissa sekä liitosten viimeistelyssä. Ilmatiiveysmittaus voidaan sisällyttää talopakettitoimituksen palveluihin, jolloin ilmoitamme mittauksessa tarvittavat lähtötiedot suoraan mittaustyön tekijälle, jolta saamme mittaustuloksen suoraan energiatodistuksen päivittämistä varten.

Ilmatiiveysmittaukset suorittaa yhteistyökumppanimme Vertia.

Tarviketoimitukset

Talopakettiin voidaan sisällyttää haluamallasi laajuudella asennussisällön ulkopuolisia tarvikkeita, jotka toimitamme työmaalle sopimuksen mukaan juuri silloin, kun niitä tarvitaan. Näin vältyt materiaalien menekin laskemiselta, tilauksilta ja noudoilta, eikä työmaalle tarvitse pakettitoimituksen yhteydessä ottaa suojattavaksi ja väisteltäväksi tarvikepinoja, joita todellisuudessa tarvittaisiin vasta monta työvaihetta myöhemmin.

Tarviketoimituksissa on määrätakuu, eli mikäli toimitetut tarvikkeet eivät riitä suunnitelmien mukaiseen toimitukseen, toimitamme niitä puuttuvan määrän lisää. Ulkoverhoustuotteet voidaan toimittaa lopulliseen sävyyn välimaalattuna, jolloin työmaalla tehtäväksi jää ainoastaan viimeinen käsittelykerta.

tule ideoimaan unelmiesi koti!

Jokainen Kodikas-talo rakennetaan toiveidesi mukaisesti.

Voit käyttää omia arkkitehtisuunnitelmiasi, hyödyntää ammattitaitoista suunnittelupalveluamme tai valita sopivan muuttovalmiin kodin.

Katso lähin kodikas-edustajasi
Kodikas-edustaja, talopaketti edustaja, valmistalo myyntiedustaja